Máy tính

Thảo luận các loại máy tính, Laptop, PC, Macbook sử dụng các loại hệ điều hành Windows, Linux, Chrome OS, Mac OS X.

 1. Máy tính Windows

  Thảo luận về các loại máy tính sử dụng hệ điều hành Windows
  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  24
 2. Máy tính Apple - Mac OS X

  Thảo luận về Máy tính, Laptop sử dụng hệ điều hành Mac OS X.
  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  16
 3. Máy tính khác

  Các loại máy tính chạy hệ điều hành khác (Linux, Unix, Chrome OS...)
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 4. Tư vấn chọn mua Máy tính

  Hỏi đáp, tư vấn chọn mua Máy tính Windows, Mac, Linux, Chrome OS.
  Đề tài thảo luận:
  91
  Bài viết:
  91
  RSS
Đang tải...