apple homepod

  1. A

    Apple HomePod có thể phân biệt nhiều giọng nói

    Do đặc thù thiết kế, loa thông minh HomePod của Apple có thể sẽ mang đến chức năng cho phép nó nhận ra nhiều giọng nói thay vì chỉ đơn giản giọng nói duy nhất. Theo SlashGear, các trợ lí ảo cá nhân thường chỉ có thể nhận ra một giọng nói. Ngoại trừ Alexa của Amazon, tất cả đều làm việc trên...
Top