windows 10 creators

  1. A

    Tải về Windows 10 Creators chính thức

    Theo đúng lịch, Windows 10 Creators đã và đang cho ngưới dùng cập nhật qua OTA. Anh em hãy vào Settings > Update > Check for Updates để kiểm tra và tải về bản nâng cấp này. Mã bản nâng cấp này là Windows 10 Creator Update version 1703 build 15063. Phiên bản Windows 10 Creators này được cải...
Top