iOS

Diễn đàn thảo luận dành cho iPhone, iPod Touch và iPad.

[iOS] Tin tức - Đánh giá

Tin tức, giới thiệu, cảm nhận và đánh giá về iOS và các thiết bị iPhone, iPad, iPod Touch.
23
33
Chủ đề
23
Bài viết
33

[iOS] Phần mềm

Phần mềm dành cho iPhone, iPod Touch, iPad (iOS).
4
6
Chủ đề
4
Bài viết
6

[iOS] Trò chơi

Giới thiệu, thảo luận về trò chơi (Game) hợp pháp dành cho iPhone, iPod Touch, iPad
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

[iOS] Nâng cấp firmware

Công cụ và kinh nghiệm nâng cấp, thay đổi và sửa chữa Firmware cho iPhone, iPod Touch, iPad.
5
8
Chủ đề
5
Bài viết
8

[iOS] Hỏi đáp - Kinh nghiệm

Thảo luận, hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm cho iPhone, iPod Touch, iPad.
6
14
Chủ đề
6
Bài viết
14
Top