Máy tính

Thảo luận các loại máy tính, Laptop, PC, Macbook sử dụng các loại hệ điều hành Windows, Linux, Chrome OS, Mac OS X.

Máy tính Windows

Thảo luận về các loại máy tính sử dụng hệ điều hành Windows
Chủ đề
22
Bài viết
27

Máy tính Apple - Mac OS X

Thảo luận về Máy tính, Laptop sử dụng hệ điều hành Mac OS X.
Chủ đề
13
Bài viết
16

Máy tính khác

Các loại máy tính chạy hệ điều hành khác (Linux, Unix, Chrome OS...)
5
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Tư vấn chọn mua Máy tính

Hỏi đáp, tư vấn chọn mua Máy tính Windows, Mac, Linux, Chrome OS.
91
91
Chủ đề
91
Bài viết
91
Top