THỦ THUẬT Cài đặt chức năng Wifi-Hotspot trên Windows 10

anhtuhu

Keep Walking!
28/1/16
76
0
Hà Nội
#1
Trước đây các phiên bản Windows trước, nếu bạn muốn biến máy tính của mình thành điểm phát, chia sẻ mạng wifi cho các thiết bị khác (gọi là wifi-hotspot) thì phải cài đặt phần mềm của bên thứ 3. Nhưng nay với Hệ điều hành mới nhất là windows 10 của Microsoft, chúng ta có thể thiết lập chức năng này cho máy tính của mình mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm nào khác. Cách thực hiện rất đơn giản, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn bật chức năng phát wifi trên windows 10 cho laptop và desktop.

Trước tiên bạn phải chắc chắn đã đăng nhập với quyền quản trị cao nhất (Administrator) trên máy tính.
Chạy chương trình Command Prompt với quyền Admin chọn “Command Prompt (Admin)”.

Tao-Wifi-Hotspot-tren-Window-10-Techman.vn.jpg
Sau đó nhập vào câu lệnh sau để tạo tên mạng Hotspot và mật khẩu cho mạng wifi:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Techmanhotspot key=Techman2016
Tao-Wifi-Hotspot-tren-Window-10-02-Techman.vn.jpg
Trong ví dụ này tên mang wifi là: "Techmanhotspot" và password truy cập mạng là: "Techman2016"

Tiếp theo ta nhập tiếp lệnh sau để kích hoạt card mạng này:
netsh wlan start hostednetwork
Tao-Wifi-Hotspot-tren-Window-10-03-Techman.vn.jpg
Như vậy là ta đã có 1 mạng Wifi-Hotspot sẵn sàng cho các thiết bị khác truy cập vào.

Tao-Wifi-Hotspot-tren-Window-10-04-Techman.vn.jpg
Nếu bạn không muốn dùng nữa thì có thể tắt nó đi bằng cách nhập lệnh sau:
netsh wlan stop hostednetwork
Tao-Wifi-Hotspot-tren-Window-10-05-Techman.vn.jpg
 
Top