How to restore lock screen notifications?

Tonnystark

Thành viên mới
30/1/19
2
0
#1
Nếu bạn có thông báo trên màn hình khóa và Swipe up để mở phone của bạn, và hãy gỡ bỏ nó, thông báo thông báo trên màn hình Lock mà nào có ngay đã đi.
Bạn có thể phục hồi các việc xác định trước khi tạo my screen lock?
Thank you!
 
Top