Thông tin, tài liệu, website thương mại điện tử tại Việt nam

anhtuhu

Keep Walking!
28/1/16
76
0
Hà Nội
#1
Nhằm mục đích giúp các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về thương mại điện tử tại Việt nam. Chúng tôi lập chủ đề này với mục đích sưu tập một số tài liệu, văn bản và website về thương mại điện tử tại Việt Nam để mọi người cùng tham khảo, trao đổi và chia sẻ với nhau. Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất mong sự đóng góp của các anh, chị, em để thêm phần phong phú.

Danh sách website tìm hiểu về thương mại điện tử tại Việt nam:
Tài liệu:
  • Tài liệu thương mại điện tử (Viện đại học mở Việt nam): Download
  • Tài liệu tiếng Việt, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt nam: Download
  • Giáo trình thương mại điện tử (Đại học Ngoại Thương Hà Nội) - 2013: Download
Đang cập nhật tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Top