THỦ THUẬT Xóa trực tiếp các file vĩnh viễn ko lưu vào thùng rác trên OS X 10.11 El Capitan

anhtuhu

Keep Walking!
28/1/16
76
0
Hà Nội
#1
Trên hệ điều hành Windows, chúng ta có thể xóa các file vĩnh viễn bằng cách nhấn và giữ phím Shift+Delete. Tuy nhiên cách này lại không hoạt động trên Mac OS X. Trước đây người dùng Mac chỉ có thể xóa các tập tin vĩnh viễn bằng cách xóa các tập tin vào thùng rác Trash rồi tiến hành làm sạch thùng rác đi.

Và tin vui cho những người dùng Mac đó là, trên hệ điều hành OS X 10.11 El Capitan mới nhất, Chúng ta đã có thể sử dụng phím tắt để xóa luôn trực tiếp file mà không cần phải qua 2 bước như cũ.

Từ bây giờ nếu chúng ta có nhiều tập tin cần phải xóa, chỉ cần chọn các tập tin muốn xóa, sau đó click vào Menu File. Thông thường khi ta sẽ tìm thấy tùy chọn Move to Trash, tuy nhiên nếu ta nhấn và giữ phím Option, tùy chọn sẽ thay đổi thành Delete Immediately. Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu chúng ta xác nhận có muốn xóa các tập tin hay không? Ta chỉ cần click chọn Delete để xác nhận xóa.

Techman_vn_xoa_vinh_vien_file.jpg

Techman_vn_xac_nhan_xoa.png

Ngoài ra để thao tác nhanh hơn bạn có thể sử dụng phím tắt Option + Command + Delete. Lúc này trên màn hình cũng xuất hiện hộp thoại xác nhận. Click chọn Delete để xóa các tập tin vĩnh viễn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top